Medijska preduzeća

Od 30 preduzeća vlasnika medija, koji su u fokusu ove analize, tri su registrirana kao javni emiteri – jedna državna i dvije entitetske televizije; dva kao dionička društva (Glas Srpske i OBN), dok su ostala registrirana kao društva sa ograničenom odgovornošću. Većina ih je registrirana u zemlji, i to 83 posto njih, dok je preostalih 17 posto registrirano u Srbiji, Austriji, Turskoj i Holandiji. Za 80 posto njih javno su dostupni podaci o vlasništvu, a 16,6 posto preduzeća je dobilo oznaku aktivne transparentnosti. Zabilježili smo jedan slučaj gdje su uloženi napori da se sakriju podaci o vlasništvu. Što se tiče dioničkih društava, podaci o dioničarima i njihovim postocima vlasništva dostupni su na internetskim stranicama berzi u Banjoj Luci i Sarajevu, dok se za ostala preduzeća ti podaci mogu pronaći kod entitetskih finansijskih agencija koje bilježe finansijske izvještaje. Najveći broj preduzeća vlasnika medija u Bosni i Hercegovini nije usmjeren samo na medijsku djelatnost, što otežava analizu podataka o profitu ostvarenom samo od njihovog medijskog poslovanja.

  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union